Crew Resource Management training

Wat heb je aan een Crew Resource Management training?

Herken je één of meerdere van de volgende aspecten in je team/ bedrijf?

-Onvolledige of onduidelijke communicatie, met als gevolg veel fouten

-Leidinggeven volgens hiërarchische structuur,

-Ad hoc samenwerking in plaats van structureel samenwerken

-teamprestaties die achterblijven,

-geen overzicht,

-geen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het proces en de resultaten

Crew Resource Management is oorspronkelijk bedoeld voor teams, waarvan de teamleden elkaar niet kennen en die toch elke dag topprestaties moeten leveren. Piloten die nog nooit met elkaar gevlogen hebben, moeten net zou goed samen kunnen werken als piloten die elkaar door en door kennen.

Crew Resource Management werkt enorm goed in de luchtvaart. Als het daar werkt bij kleine teams die elkaar niet (goed) kennen, dan werkt het nog veel beter bij teams die elkaar wel kennen en in elke branche. CRM leidt tot foutloze communicatie, optimale samenwerking en maximale veiligheid, ook voor jouw team…..  Omdat het zo praktisch is, kan ieder team in korte tijd werken met CRM.

 

CRM 2 Yellow WingsEen vliegtuig besturen laat eigenlijk je dagelijks leven in gecomprimeerde vorm zien. In de cockpit ben je op elkaar aangewezen en zijn uitstekende vaardigheden in communicatie, samenwerken, stressbestendigheid en besluitvaardigheid essentieel. Dat wil elk bedrijf toch voor haar medewerkers?

Na een aantal vliegtuigcrashes in het verleden is door NASA een revolutionair nieuw systeem van vliegtraining en het delen van informatie ontwikkeld. Dit systeem heet Crew Resource Management (CRM). Deze manier van kijken en werken is één op één over te zetten naar elk bedrijf én naar je privé situatie! Er is heel veel te leren van de luchtvaart en er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van die kennis. Bijv. checklists in de operatiekamers…..

De essentie van Crew Resource Management gaat o.a. het reduceren van het aantal fouten én het eerder herkennen van fouten. Het gaat over structureel gebruik maken van alle kennis en kunde van alle betrokkenen. Het resultaat is een efficiënte, doelgerichte samenwerking en besluitvorming waarbij alle middelen binnen het team gebruikt worden. Hoe beter een team Crew Resource Management toepast, hoe beter de resultaten en hoe minder fouten er gemaakt worden. Het

trainingsprogramma bestaat uit drie onderdelen:

CRM 5 Yellow Wings

Crew Resource Management in theorie

Gedurende dit deel van de training worden de basisprincipes van Crew Resource Management uitgelegd en vertaald naar jouw dagelijkse praktijk. Aan de hand van de presentatie krijg je een steeds beter beeld van de reikwijdte van CRM. Er is uitgebreid ruimte om vragen te stellen en voorbeelden te krijgen.

 

 

Crew Resource Management in de praktijk; in de Boeing 737 Flight simulator

CRM training 3 Yellow WingsNa de theorie van Crew Resource Management ga je met al je teamleden in een aantal verschillende rollen een commercieel vliegtuig besturen en begeleiden van gate tot gate. Je gaat de geleerde tools van Crew Resource Management in praktijk brengen en gezamenlijk problemen oplossen. Tijdens dit deel staan de volgende aspecten centraal: efficiënte samenwerking, foutloos communiceren, uitstekend luisteren en readbacks doen, meerdere zaken tegelijk doen, dus aandacht verdelen, besluiten nemen, specifieke verantwoordelijkheden nemen. Er zijn veel verschillende rollen in de verkeerstoren, de cockpit en in de cabine. Communicatie tussen de verschillende locaties kan alleen via de radio. Direct na het echt ervaren van het scenario volgt de evaluatie, waarin de nadruk ligt op wat er goed gaat en wie welke kwaliteiten laat zien.

Wat levert Crew Resource Management op? Evaluatie

Het doel van de evaluatie is om beter inzicht te bieden in de natuurlijke talenten en beperkingen van elk teamlid en wat de invloed hiervan is op de productiviteit enCRM training 1 Yellow Wings energie van het team. Ieder teamlid reflecteert op zijn acties tijdens het vliegen en krijgt positieve feedback van alle andere teamgenoten. Hoe ga je als team optimaal gebruik maken van de talenten uit je team en hoe help je elk teamlid zijn talenten verder uit te bouwen?

Crew Resource Management is het beste hulpmiddel om snel optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde te kunnen maken en dus een goede investering in het team en in elkaar.  Het stimuleert de ontwikkeling en uitbouw van je kwaliteiten en zorgt voor veel betere teamprestaties. Met behulp van de simulator laten we jullie op een spannende en doeltreffende manier naar je gedrag en je kwaliteiten kijken en de waarde daarvan wordt helder voor het team. Juist in een volkomen nieuwe omgeving, met onbekende acties leer je veel van jezelf en elkaar.

 

Meer info? Kijk even op de Crew Resource Management info pagina