Communicatie

Communicatie volgens Wikipedia;

communicatie 3 Yellow WingsCommunicatie

Dit is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”. Het gaat dus over interactie tussen mensen. Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel communicatie-effect genoemd.

 

Communicatie in woorden én daden

communicatie 1 Yellow WingsBij communicatie wordt informatie met elkaar gedeeld door middel van geluid (zoals bij spraak en toon) en vorm (zoals beeld, symboliek en tekst). Het contact omvat ook handelingen, want door gedrag worden eindeloos veel betekenissen kenbaar gemaakt. De impact van (on)bewuste daden kan heel groot zijn bij betekenistoekenning: non-verbale communicatie kan zelfs de doorslag geven boven doelbewust gekozen woorden en symboliek. Denk aan de (on)geloofwaardigheid van een gesprekspartner die beweert dat hij niet nerveus is, maar wel zweet en trilt. Gedrag moet hier ruim worden uitgelegd: zo kunnen architecten door middel van een bouwwerk mensen imponeren of juist op hun gemak stellen. De keuze voor de plaats en de gebruikte beweging of stijl, geweld, mode, muziek en mimiek zijn slechts enkele voorbeelden die met communicatief handelen c.q. gedrag te maken hebben. Ook door geur, warmte, licht, kleur, intonatie, smaak en zelfs door pauzes of door te zwijgen kan men betekenissen versturen en indrukken verkrijgen. Omdat er niet zoiets bestaat als anti-gedrag, is het onmogelijk om niet te communiceren, stelde de psycholoog Watzlawick vast.

kenmerken van het communicatie proces

Communicatie is een circulair proces waarin gemakkelijk misverstanden ontstaan. De vijf axioma’s van Paul Watzlawick kunnen helpen dit complexe proces te begrijpen:

  1. Het is onmogelijk om niét te communiceren: alle gedrag is communicatie, ook wie onverschillig is of elke betrokkenheid ontkent, bedrijft hiermee communicatie (wegkijken, niets terugzeggen).
  2. Elke communicatie omvat een inhouds- en een betrekkingsniveau: wat er overkomt wordt beïnvloed door de relatie.
  3. Elke communicatie is afhankelijk van de interpretatie van gebeurtenissen: als partijen oorzaak en gevolg van elkaars interactie verschillend uitleggen (“Nee, jíj begon ermee”).
  4. Mensen communiceren zowel digitaal (via cijfers, letters, woorden en taal) maar ook analoog (zoals via toonzetting, stijl en gebaren).
  5. Elke communicatie is symmetrisch of complementair (aanvullend): men is uit op gelijkheid of men benadrukt juist verschillen (machtsverschil).

 

Comunicatie overload….

Dagelijks krijgen we een enorme hoeveelheid informatie over ons heen, waarmee we deels iets moeten doen. In vergelijking met 30 jaar gecommunicatie 2 Yellow Wingsleden is die hoeveelheid exponentieel toegenomen, maar onze hersencapaciteit is nauwelijks gegroeid. De vraag rijst dan wanneer we het punt bereiken dat onze hersencapaciteit niet meer toereikend is om alles te verwerken. In de cockpit krijgen piloten soms zoveel tegelijk te doen, dat ook daar de hersencapaciteit maximaal wordt belast. Met name als er iets mis gaat. Dan is het dus zaak om op elk moment van de vlucht niet alleen alles gedaan te hebben wat er NU moet gebeuren, maar ook alles klaar te zetten voor wat er straks gedaan moet worden. Als dat klaar is, heb je je volledige mentale vermogen vrij om te gebruiken als het echt nodig is. Vooruit denken en vooruit werken heeft in de cockpit altijd zin, maar eigenlijk op alle plekken waar iets onverwachts zou kunnen gebeuren. En kijk eens naar jezelf, zie je momenten dat de hoeveelheid informatie die je krijgt zo groot is dat je het niet meer bij kunt houden? En wat doe je dan? Wat is jouw strategie om daar uit te komen en te blijven?