Communicatie

 

communicatie 3 Yellow Wings Communicatie

Communicatie volgens Wilipedia; Dit is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”. Het gaat dus over interactie tussen mensen. Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact.

 

Communicatie in woorden én daden

communicatie 1 Yellow WingsBij communicatie wordt informatie met elkaar gedeeld door middel van geluid en vorm (beelden, symbolen en tekst). Lichaamstaal is nog veel belangrijker dan gesproken tekst en uit lichaamstaal kan de bedoeling van de communicatie duidelijk worden of juist verwarrend werken. Denk aan de (on)geloofwaardigheid van een gesprekspartner die beweert dat hij niet nerveus is, maar wel zweet en trilt. Door communicatie kun je anderen beelden laten zien die de waarde die zij jou toekennen vergroten of verkleinen. Denk aan een presentatie in een aftandse ruimte of dezelfde presentatie in een 5 sterrenhotel. In welke setting wordt de presentatie als meer waardevol gezien? Hoe waardeer je de kwaliteit van een congres met slechte ruimte en een slechte lunch in vergelijking met een congres met prima ruimte en heerlijke lunch? Ook al is de inhoud hetzelfde, in het tweede geval voel je je meer in de watten gelegd en dat heeft invloed op jouw waardering van het congres Ook door geur, warmte, licht, kleur, intonatie, smaak en zelfs door pauzes of door te zwijgen kan men betekenissen versturen en indrukken verkrijgen. Omdat er niet zoiets bestaat als anti-gedrag, is het onmogelijk om niet te communiceren, stelde de psycholoog Watzlawick vast.

kenmerken van het communicatie proces

Communicatie is een circulair proces waarin gemakkelijk misverstanden ontstaan. De vijf axioma’s van Paul Watzlawick kunnen helpen dit complexe proces te begrijpen:

  1. Het is onmogelijk om niét te communiceren: alle gedrag is communicatie, ook wie onverschillig is of elke betrokkenheid ontkent, bedrijft hiermee communicatie (wegkijken, niets terugzeggen).
  2. Elke communicatie omvat een inhouds- en een betrekkingsniveau: wat er overkomt wordt beïnvloed door de relatie.
  3. Elke communicatie is afhankelijk van de interpretatie van gebeurtenissen: als partijen oorzaak en gevolg van elkaars interactie verschillend uitleggen (“Nee, jíj begon ermee”).
  4. Mensen communiceren zowel digitaal (via cijfers, letters, woorden en taal) maar ook analoog (zoals via toonzetting, stijl en gebaren).
  5. Elke communicatie is symmetrisch of complementair (aanvullend): men is uit op gelijkheid of men benadrukt juist verschillen (machtsverschil).

 

Communicatie overload….

Dagelijks krijgen we een enorme hoeveelheid informatie over ons heen, waarmee we deels iets moeten doen. In vergelijking met 30 jaar gecommunicatie 2 Yellow Wingsleden is die hoeveelheid exponentieel toegenomen, maar onze hersencapaciteit is nauwelijks gegroeid. Wanneer zitten je hersenen vol en kunnen ze niets extra’s meer verwerken? In de cockpit krijgen piloten soms zoveel tegelijk te doen, dat ook daar de hersencapaciteit maximaal wordt belast. Met name als er iets mis gaat. Dan is het dus zaak om op elk moment van de vlucht alles te doen wat er nu moet gebeuren. Maar je moet ook alles voorbereiden voor de volgende stap in de vlucht. Als dat geregeld is, heb je je volledige mentale vermogen vrij om te gebruiken als het echt nodig is. Vooruit denken en vooruit werken heeft niet alleen in de cockpit waarde. Overal en altijd waar iets onverwachts kan gebeuren is het slim vooruit te denken….. Wat moet er nu gebeuren, wat is de volgende stap? Weet je bijv. in je werk op welke momenten er zoveel op je af komt dat je het niet meer kunt bijhouden? En wat doe je dan? Wat is jouw strategie om daar uit te komen en te blijven?

Wat wil je bereiken met communicatie?

Je communiceert met een doel, je wilt dus iets bereiken. Weet je tevoren wat je wilt bereiken? Met communicatie kun je namelijk sturen op het resultaat dat je wilt halen? Wil je iets verkopen? Dan moet je een beeld voor de andere neerzetten dat zo aantrekkelijk is dat hij dat niet kan laten liggen. Zorg er dus voor dat je bij elk gesprek een doel voor ogen hebt…. “wat wil ik dat dit gesprek oplevert?” En als jouw doel ook het gezamenlijke doel dient is de winst dubbel zo groot!